2016 dating moskih in zensk Free sexy typing erotic chat no cams

Večkrat je bilo to vprašanje zastavljeno ženskam (28%) kot moškim.

6 Z raziskavo o vplivih veljavnih ukrepov družinske politike na odločanje za otroke pa so avtorji ugotovili, da očetje očetovski dopust v manjši meri (med drugim) koristijo zato, ker si več neplačanega dopusta finančno ne morejo privoščiti in ker delodajalec temu ni naklonjen.

V poročilu iz leta 2010 ILO navaja, da je v tistem letu 51 odstotkov držav po svetu imelo zagotovljen porodniški dopust v dolžini najmanj 14 tednov, 20 odstotkov držav 18 tednov ali več, tretjina držav pa zagotavlja 12- do 13-tedenski dopust.

V 14 odstotkih držav se matere na delovno mesto vrnejo po porodniškem dopustu, dolgem manj kot 12 tednov. stoletja porodniški dopust trajal 84 dni, v petdesetih je bil podaljšan na 105 dni, v šestdesetih na 135 dni, v osemdesetih letih je bil sprejet 6-mesečni porodniški dopust, nekaj let za tem pa je bila zakonsko sprejeta možnost delitve porodniškega dopusta med starše.

Leta 1986 je bil porodniški dopust podaljšan na eno leto in je vključeval 100-odstotno nadomestilo plače.

To obdobje zato ni primerno za ločevanje otroka od referenčne osebe.

Po prvem letu starosti pa se otrok sčasoma navezuje na več oseb, npr. Pri letu in pol se otrok navadno že naveže na dve osebi (mama in oče).

Leave a Reply